Yönetim

Vekil Müdür:

Prof. Dr. Kerem Karaboğa

(İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü)

Üye:

Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

(İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü)

Üye:

Prof. Dr. Arzu Kunt

(İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü)

Üye:

Doç. Dr. Yavuz Pekman

(İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü)

Üye:

Yard. Doç. Dr. Aslı Yılmaz

(İ.Ü. Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı)