Projeler

Görsel Arşiv Projesi

Haldun Taner Tiyatro Araştırma ve Uygulama Merkezi, dijital bir tiyatro kütüphanesi oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde bir örneği bulunmayan bu kütüphane projesi ile merkez, sahnelenmiş oyunların görsel kayıtlarını, fotoğraf, broşür, el ilanı ve çeşitli metinleri dijital ortamda depolayarak araştırmacıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Projede yer almak isteyen tiyatro grupları ellerindeki arşivi aşağıdaki adrese gönderebilirler


dramaturji@istanbul.edu.tr