Zaman/ Mekân Sempozyumu Prog.


. Gün (5 Mayıs 2016, Perşembe) 10:30-11:00          Açılış Konuşmaları 11:00-12:10          1. OturumModeratör: Prof. Dr. Osman Senemoğlu (Galatasaray Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Süreyya Karacabey: (Ankara Üniversitesi): “Mekânın Poetikası Zamanın Politikası” / “The Poetics of Space, The Poetics of Time”
 • Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı (İstanbul Üniversitesi): “Poetika’da Zaman ve Mekân/ “Time and Space in Poetics”
 • Arş. Gör. Ozan Ömer Akgül (İstanbul Üniversitesi): “ ‘Öteki Mekân’ Olarak Tiyatro” / “Theatre as ‘Other Space’”

12:10-12:25          Ara

 

12:25-13:15          2. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Esin Gören (İstanbul Üniversitesi)

 • Yrd. Doç. Dr. María Jesus Horta Sanz (İstanbul Üniversitesi): “Sevil Aldatıcısı ve Taştan Misafir Oyununda Doğaüstü Mekân ve Sahnede Oynaması” / “Supernatural Space And Its Representation in The Trickster of Seville And The Stone Guest”
 • Eylem Ejder (Ankara Üniversitesi): “Dar Alanda Geniş Zamanlar: İbsen Oyunlarında Yeniden Canlandırılan Geçmiş” / “Long Times in Confined Space: The Renewed Past in Ibsen’s Plays”

13:15-14:30          Öğle Arası

 

14:30-15:40          3. Oturum

 Moderatör: Doç. Dr. Nihal Kuyumcu (İstanbul Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Fakiye Özsoysal (İstanbul Üniversitesi): “Tarihe ve Unutmaya Karşı Bir Biyografik Oyun: Fikret” / “A Biographical Play Against The History And The Amnesia: Fikret”
 • Öğr. Gör. Dr. Esra Dicle Başbuğ (Boğaziçi Üniversitesi): “Orhan Asena’nın Oyunlarında Güç’ün Zaman-Mekân Temsilleri” / “Chronotopic Representations of the Power in the Plays of Orhan Asena”
 • Arş. Gör. Elif Candan (İstanbul Üniversitesi): “Tiyatromuzda Feminist Oyunların Zaman ve Mekân Kullanımına Karşılaştırmalı İki Örnek: Lena, Leyla ve Diğerleri; İd-Ego ve Süper Kahraman” / Two Comparative Examples of Feminist Plays for the Use of Time and Space in Turkish Theatre: “Lena, Leyla, and Others, Id-Ego and Superhero”

15:40-15:55          Ara

 

15:55-17:05          4. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Emine İnanır (İstanbul Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Metin Balay (Yeditepe Üniversitesi): “Bertolt Brecht’in Yabancılaştırma Etmeninde Zaman ve Mekân Kullanımı ve Bir Örnek: Kafkas Tebeşir Dairesi” / “The Use of Time and Space in Bertolt Brecht’s Alienatıon Effect and An Example: The Caucasıan Chalk Circle”
 • Yrd. Doç. Dr. Münip Melih Korukçu (İstanbul Aydın Üniversitesi): “Tiyatroda Zamansal ve Mekânsal Görecelik” / “The Temporal and Spatial Relativity in Theatre”
 • Fatma Işık Tuğcu (Mersin Üniversitesi): “Jean Genet’in Balkon Oyununda Mekan- İktidar İlişkisi” / “Place-Power Relation Regarding The Balcony Performance of Jean Genet”

17:05-17:20          Ara

 

17:20-18:30          5. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Kerem Karaboğa (İstanbul Üniversitesi)

 • Yrd. Doç. Dr. Sibel Demirarslan (Kocaeli Üniversitesi): “Tasarım Bağlamında Tiyatro Mimarisi” / “Theatre Architecture Design Context”
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kerem Özel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): “Performatif Mimari: Tiyatro Mimarisinde Mekânsallık” / “Performative Architecture: Spatiality in Theatre Architecture”
 • Arş. Gör. Duygu Çelik (İstanbul Üniversitesi): “Yeni Divanhane, Yeni Dengbêjlik” / “New Divanhane, Modern Dengbêjî”

2. Gün (6 Mayıs 2016, Cuma)

 

10:30-11:20          6. Oturum

 Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Burcu Yasemin Şeyben (Bilgi Üniversitesi)

 • Yrd. Doç. Dr. Ata Ünal (Okan Üniversitesi): “How Long is Now: The Shifting Position of The Spectator / Critic in Relation to The Changing Dynamics of The Performance Within The Context of Time And Space” / “‘Şimdi’ Ne Kadar Sürer: Zaman-Mekân Bağlamında Gösterimin Değişen Dinamikleri Açısından İzleyici- Eleştirmenin Yeni Konumu”
 • Burç İdem Dinçel (Trinity Üniversitesi): “Spatiotemporal Dimensions of Mimesis” / “Mimesis Kavramının Zamansal ve Mekânsal Boyutları”

11:20-11:35          Ara

 

11:35-12:25          7. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Arzu Kunt (İstanbul Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Marcello Gallucci (L’Aquila Güzel Sanatlar Üniversitesi): “I Appeared to the Holy Virgin: Carmelo Bene’s Dramaturgy between Epiphany and Absence” / “Kutsal Bakire’ye Göründüm: Carmelo Bene’nin Tezahür ve Namevcudiyet Arasındaki Dramaturjisi”
 • Doç. Dr. Mona Knio (Lübnan Amerikan Üniversitesi): “The Significance of The Time/Place Notion in a Visibly Unreal Medium, Khayal Al Zill, During Medieval” / “Ortaçağda Hayal Al Zill – Hayal Perdesinde Zaman ve Mekân Kavramlarının Önemi”

12:25-13:30          Öğle Arası

 

13:30-14:10

          

Ana Konuşmacı:

 Bernard Faivre d’Arcier (Avignon Festivali Eski Direktörü) 

14:10-14:25          Ara

 

14:25-15:35          8. Oturum

 Moderatör: Doç. Dr. Murat Seçkin (İstanbul Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Hasibe Kalkan (İstanbul Üniversitesi): “’İz’, ‘Lö Bal Almanya’ ve ‘Üç Kızkardeş’e Mekân Sosyolojisiyle Bakmak” / “Looking at ‘İz’, ‘Lö Bal Almanya’ and ‘Three Sisters’ with Space-Sociology”
 • Arş. Gör. Ferdi Çetin (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi): “Şiirin Zamanı ve Mekânı: ‘Stifters Dinge’ / “Time and Space of Poetry: ‘Stifters Dinge’
 • Melike Saba Akım (İstanbul Üniversitesi): “Richard Foreman Tiyatrosunda Aperspektivite: Şimdi ve Buradanın Ontolojisi / “Aperspectivity on The Theatre of Richard Foreman: The Ontology of Presence”

15:35-15:50          Ara

 

15:50-16:40          9. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Özden Sözalan (İstanbul Üniversitesi)

 • Yrd. Doç. Dr. Arpine Mızıkyan Akfıçıcı (İstanbul Üniversitesi): “Sarah Daniels’ Beside Herself: The Inversion of Intertexts as a Strategy to Represent Women in Dramatic Place and Time” / “Sarah Daniels’ın Beside Herself Oyununda Kadınları Dramatik Mekân ve Zamanda Temsil Amacıyla, Metinlerarasılığın Bir Strateji Olarak Kullanımı”
 • Kostas Karasavvidis (Atina Üniversitesi): “To Revma (1874): Space as The Key Element of The Greek Comic Idyll” / “Reyma’ya (1874): Yunan Komik Idyll’de Asal Öge Olarak Mekân”

16:40-16:55          Ara

 

16:55-18:05          10. Oturum

 Moderatör: Prof. Dr. Bedia Demiriş (İstanbul Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Selen Korad Birkiye (İstanbul Aydın Üniversitesi): “Tiyatronun Kronos’u Schimmelphenning’den, Bilinç -Bilinçdışı Arasında Savrulan Zaman ve Mekân Anlatısı: “Arap Gecesi” / “From Kronos of Theatre, Schimmelphenning’s Arabian Night: An Epic of Time and Space Dragged Between Consciousness and Unconsciousness.”
 • Doç. Dr. Gülşen Sayın (Yeditepe Üniversitesi): “Simon Stephens Tiyatrosunda Postdramatik Zaman ve Mekân Estetiği: Pornography ve Carmen Disruption” / “Postdramatic Aesthetics of Time and Space in Simon Stephens’s Theatre: Pornography and Carmen Disruption”
 • Öğr. Gör. Naciye Aksoy (Düzce Üniversitesi): “Heiner Müller’in Postdramatik Metinlerinde Zaman ve Mekânın Kullanımı” / “Heiner Müller’s Uses of Time and Space in Postdramatic Texts”

18:05-18:20          Ara

 

18:20-19:10          11. Oturum

 Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı (İstanbul Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Yavuz Pekman (İstanbul Üniversitesi): “Mekân, Devlet, Siyaset: AKM Örneği” / “Space, State, Politics: AKM Case”
 • Arş. Gör. Dr. Nilgün Firidinoğlu (İstanbul Üniversitesi): “Ulusal Birliğin “Kutsal” Mekânı Olarak Tiyatro” / “Theatre as The  Holy Space of The National Unity”

  

DÜZENLEME KURULU

 Prof. Dr. Kerem Karaboğa (Başkan) Doç. Dr. Yavuz Pekman Doç. Dr. Fakiye Özsoysal Doç. Dr. Hasibe Kalkan Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı (Başkan Yardımcısı) Arş. Gör. Dr. Nilgün Firidinoğlu Arş. Gör. Ozan Ömer Akgül 

BİLİM KURULU

 Prof. Dr. Arzu Kunt ( İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Aslıhan Ünlü (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Beliz Güçbilmez (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Cem Pekman (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Christopher Balme (Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi) Prof. Dr. Dikmen Gürün (Kadir Has Üniversitesi) Prof. Dr. Emine İnanır (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Esin Gören (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Kerem Karaboğa (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Marcello Gallucci (L’Aquila Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Matthias Warstat (Berlin Özgür Üniversitesi) Prof. Dr. Metin Balay (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Prof. Dr. Özden Sözalan (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Stephen Wilmer (Trinity Üniversitesi) Prof. Dr. Tülin Sağlam (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu (Duisburg-Essen Üniversitesi) Prof. Erol İpekli (Anadolu Üniversitesi) Doç. Dr. Fakiye Özsoysal (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Hasibe Kalkan (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Merih Tangün (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Mona Knio (Lübnan Amerikan Üniversitesi) Doç. Dr. Murat Seçkin (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Nihal Kuyumcu (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Selen Korad Birkiye (İstanbul Aydın Üniversitesi) Doç. Dr. Süreyya Karacabey (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Yavuz Pekman (İstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Burcu Yasemin Şeyben (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ (İstanbul Şehir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu (İstanbul Şehir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı (İstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özlem Belkıs (Dokuz Eylül Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Turhan (İstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)


    
DESTEĞİYLE