Maske Sempozyumu

Program/Schedule

Yer: İstanbul Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi (Eczacılık Fakültesi yanı, Beyazıt)

Place: Istanbul University, Congress and Culture Center (behind the Faculty of Pharmacy, Beyazıt)

21.11. 2012 Çarşamba Wednesday

10.30–11.15               AÇILIŞ KONUŞMASI OPENING SPEECH

Zeynep Çiğdem Kayacan (Rektör Yardımcısı Vice Rector)

Prof. Dr. Mustafa Özkan (Dekan Dean)

Doç. Dr. Kerem Karaboğa

Prof. Dr. Dikmen Gürün

11.15–11.30               Kahve Arası Coffee Break

11.30–12.30               I. OTURUM SESSION I

                                   Moderatör Moderator Doç. Dr. Arzu Kunt

Prof. Stephen Wilmer (School of Drama, Film and Music Samuel Beckett Centre, TrinityCollegeDublin): “The Mask of the Subversive Performer” “Yıkıcı Oyuncunun Maskesi”

Prof. Melanie Dreyer-Lude (CornellUniversity): “Viewing Through Cultural Glasses: How the Mask of Expectation Shapes Experience When Viewing International Performance” “Kültürel Gözlükle (Açıdan) Görmek: Uluslararası Performansa Bakıldığında, Beklenti Maskesi Deneyimi Nasıl Şekillendirir”

12.30–14.00               Öğle Arası Lunch Break

14.00–15.30               II. OTURUM SESSION II

Moderatör Moderator Prof. Dr. Osman Senemoğlu

Prof. Dr. Zühre İndirkaş (İstanbul Üniversitesi): “Tiyatronun Bin Bir Yüzü: MASKE” “Numerous Face of the Theatre: MASC”

Prof. Dr. Bedia Demiriş (İstanbul Üniversitesi): “Persona: Maskeden Karaktere” “Persona: From Mask to Character ”

Doç. Dr. Esin Ozansoy (İstanbul Üniversitesi): “Giritli Yazar Nikos Kazantzakis’in Yapıtlarında Maskenin Önemi” “Significance of Masks in Cretan Author Nikos Kazantzakis’ Works”

15.30–16.00               Kahve Arası Coffee Break

16.00–17.30               III. OTURUM SESSION III

Moderatör Moderator Yard. Doç. Dr. Ata Ünal

Duygu Çelik (İstanbul Üniversitesi): “Commedia Dell’Arte ve Jingju Maskelerinin Karşılaştırılması, Represence ve Represent” “Comparison of Commedia Dell’Arte and Jingju Masks, Represence and Represent”

Dr. Neslihan Ekmekçioğlu (Hacettepe Üniversitesi): “The Dramatic Function of the Mask and the Disguise Motive in the Tradition of Commedia Dell’Arte” “Commedia Dell’Arte Geleneğinde Maskenin Dramatik Fonksiyonu ve Gizlenme Motifi”

Şirin Yılmaz Özkarslı (Hacettepe Üniversitesi): “Geleneksel Temsil ve İletişim Bağlamında Ortaoyunu ve Commedia Dell’Arte” “Ortaoyunu and Commedia Dell’Arte in the Context of Traditional Representation and Communication”

22.11.2012 Perşembe Thursday

10.00–10.45               ANA KONUŞMACI KEYNOTE LECTURE

Heiner Goebbels (Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Artistic Director of the Int. Festival of the Arts: Ruhrtriennale)

10.45–11.00               Kahve Arası Coffee Break

11.00–12.30               I. OTURUM SESSION I

Moderatör Moderator Prof. Dr. Özden Sözalan

Stefan Donath (International Research Center “Interweawing Performance Cultures”): “The Visibility of the Hidden: The Guy Fawkes Mask in Times of Protest” “Saklının Görünürlüğü: Başkaldırı Zamanlarında Guy Fawkes Maskesi”

Yard. Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin (Boğaziçi Üniversitesi): “Rewriting the Minstrel Mask in Contemporary Black American Female Theatre” “‘Siyah Amerikan Kadın’ Bağlamında Maskeyi Yeniden Yazmak”

Burç İdem Dinçel (Boğaziçi Üniversitesi): “What and Wherethe Mask Is at” “Maske, Ne Nerede?”

10.00–13.00               ATÖLYE ÇALIŞMASI WORKSHOP*

Ali Kırkar: “Maske-Rol İlişkisini Bulgulatmada Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması” “Specifying Mask and Role Relations Throughout Creative Drama Methods”

12.30–14.00               Öğle Arası Lunch Break

14.00–15.30               II. OTURUM SESSION II

Moderatör Moderator Prof. Dr. Bedia Demiriş

Nilgün Firidinoğlu (İstanbul Üniversitesi): “Dıranas’ın Gölgeler’inde Toplumsal Maskeler” “Social Masks in the Shadows”

Doç. Dr. Yavuz Pekman (İstanbul Üniversitesi): “Türk Tiyatrosunda İdeolojik Maske” “Ideological Mask in Turkish Theatre”

Aslıhan Haznedaroğlu (Düzce Üniversitesi): “Esrarlı Dört Köşe”: Necip Fazıl’ın Tiyatro Anlayışı” “Esrarlı Dört Köşe: Necip Fazıl’s Notion of Theatre”

15.30–16.00               Kahve Arası Coffee Break

16.00–17.00               III. OTURUM SESSION III

Moderatör Moderator Yard. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu

Banu Ayten Akın (İnönü Üniversitesi): “Yazar Masktan Ne Bekler?” “What the Author Expects From Mask?”

Ali Kırkar (Çağdaş Drama Derneği): “Maske ve Rol İlişkisinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Bulgulanması” “Specifying Mask and Role Relations Throughout Creative Drama Methods”

23.11.2012 Cuma Friday

10.00–11.30               I. OTURUM SESSION I

Moderatör Moderator Doç. Dr. Cemil Güzey

Yard. Doç. Dr. Levent Kavas (Yeditepe Üniversitesi): “Başka Benler, Takma Yüzler, Kavramsal Kimseler” “Other Selves, Masks, Conceptual Personae”

Dr. Oğuz Arıcı (Haliç Üniversitesi): “Maskeyle Varolmak” “Existing With The Mask”

Özlem Hemiş (İstanbul Üniversitesi): “Varlığın Maskesi” “Mask of Being”

10.00–13.00               ATÖLYE ÇALIŞMASI WORKSHOP*

Alpay Ekler(UNIMA Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Union Internationale de la Marionnette) Mask Yapımı Making of Mask

11.30–11.45               Kahve Arası Coffee Break

11.45–12.45                II. OTURUM SESSION II

Moderatör Moderator Doç. Dr. Esin Gören

Yard. Doç. Dr. Hasibe Kalkan Kocabay (İstanbul Üniversitesi): “Toplumsal Baskı ve Kimlik Maskeleri” “Social Pressure and Identitiy Masks”

Doç. Erol İpekli (Anadolu Üniversitesi): “Beliz Güçbilmez’in Doyçland Adlı Oyunu Üzerine” “Beliz Güçbilmez’s Theatre Play Doyçland”

12.45–14.00               Öğle Arası Lunch Break

14.00–15.30               III. OTURUM SESSION III

Moderatör Moderator Prof. Dr. Metin Balay

Doç. Dr. Beliz Güçbilmez (Ankara Üniversitesi): “Mask ve İlişkisellik, Ses Maskı ya da Oyuncu Maskı Olarak Kukla”“Mask and Realationalism, Voice Mask and Puppet as the Mask of the Actor”

Şamil Yılmaz (Ankara Üniversitesi): “Maskenin Çifte İması” “The Double Entendre

of the Masc”

Doç. Dr. Kerem Karaboğa (İstanbul Üniversitesi): “Copeau’dan Terzopoulos’a Oyuncu ve Maske” “Performer and Mask, From Copeau to Terzopoulos”

15.30–16.00               Kahve Arası Coffee Break

16.00–17.30               IV. OTURUM SESSION IV

Moderatör Moderator Doç. Dr. Nilgün Tutal

Yard. Doç. Dr. Özlem Belkıs (Dokuz Eylül Üniversitesi): “Modern Maskesinin Altındaki Muhafazakârlık: Oyun Metinlerimizde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları Nasıl Üretiliyor” “The Conservatism Under the Mask of Modernity… How is produced to gender stereotypes in our dramas?”

Yard. Doç. Dr. Arpine Mızıkyan-Akıçıcı (İstanbul Üniversitesi): “Cloud Nine: Gerçek Cinsel ve Toplumsal Kimliği Gizleyen Maskeler” “Cloud Nine: Masks to Veil Gender and Sexual Identities”

Doç. Dr. Fakiye Özsoysal (İstanbul Üniversitesi): “Ataerkil Söylemlerin Maskesini Düşüren Feminist Oyunlarımız ve İstanbul’da Feminist Tiyatrolar” “Turkish Feminist Plays Questioning and Unmasking the Patriarchal Discourse and Feminist Theatres in İstanbul”


Yaklaşan Etkinlikler

Konum