Haldun Taner'le Yaşamak kitabı YKY tarafından basıldı

Haldun Taner’le Yaşamak – 100. Doğum Yılında Haldun Taner kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı.


100. doğum yılı olan 2015’te düzenlenen uluslararası sempozyumda Haldun Taner’in yazarlığı, eğitmenliği, düşünürlüğü, tiyatroculuğu, hikâyeciliği tiyatro ve edebiyat insanları tarafından değerlendirildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başkanı Kerem Karaboğa yönetiminde iki gün süren sempozyumun bildirileri, yazarları tarafından bu kitap için gözden geçirilerek birer makaleye dönüştürüldü. “Haldun Taner’le Yaşamak” başlığı altında toplanan makaleler tematik ortaklıklarına göre sınıflandırıldı ve her bir bölümde Haldun Taner’in sanatının çeşitli boyutlarının kendi bütünlüğü içinde incelenmesi sağlandı.


“Haldun Taner, “yürekli bir insan” ve “her kat seyirciyi kavrayabilen” bir sanatçıydı. Bu kitabı oluşturan herkesin, hepimizin onun eserinde peşine düştüğümüz, bizi içine çeken, tartıştıran, araştırtan şey belki tam da bu. Biz aslında Haldun Taner’de ve onun eserlerinde, kaybetmemeye çalıştığımız kendi insanlığımızı ve ümitlerimizi arıyoruz. Bu kitap bu arayışa sizleri de davet ediyor.”

Kitaba göz atmak için tıklayın.
İçindekiler
Önsöz • 7
Yazar, Düşünür ve Eğitmen Haldun Taner
Ayşegül Yüksel / Gelenekten Bugüne:
Tiyatrodaki Haldun Taner • 13
Dikmen Gürün / Haldun Taner 100 Yaşında • 25
Zehra İpşiroğlu / Haldun Taner’de Gülmece ve Taşlama • 31
Tiyatro Oyunlarıyla Haldun Taner
Esra Dicle Başbuğ / Haldun Taner’in Tiyatro Oyunlarında
Söylemin Kuruluşunun Anlatıbilimsel İncelemesi • 39
Naciye Aksoy / Değişenin Ardında Değişmeyen:
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Eşeğin Gölgesi
Adlı Oyunlarda Toplumsal-Politik Yerginin Oyun
Kişileri Düzleminde İncelenmesi • 57
Duygu Çelik / 147’ler ve Haldun Taner’in Timsahı • 70
Elif Candan / Haldun Taner’in Oyunlarında
Toplumsal Cinsiyet: Fazilet Eczanesi • 87
Ece Yassıtepe Ayyıldız / L’Epopée D’Ali de Kechan:
Keşanlı Ali Destanı’nın Fransızca Çevirisi Üzerine
Bir İnceleme • 104
Öyküleriyle Haldun Taner
Abdullah Uçman / Haldun Taner Üzerine Birkaç Söz • 119
Nursel Duruel / “İstediği Şarkıyı Dinleyebilmek” • 128
Behçet Çelik / “Bakış Alışkanlığı” • 138
Murat Yalçın / Editör Gözüyle Haldun Taner’in Öyküleri • 143
Erol İpekli / Öyküden Sahneye: Haldun Taner’in
“Neden Sonra?..” Öyküsünün Sahnelenme Deneyimi • 148
Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarında Haldun Taner
Bilge Coşkun / Gurultunun Diyalektiği: Haldun Taner ve
Bertolt Brecht Oyunlarında Sınıf Temsilleri • 159
Ümit Aydoğdu / Haldun Taner Tiyatrosundan
Bertolt Brecht’e Bakmak • 173
Gülşen Sayın / Haldun Taner Oyunlarında Ulusal
İrlanda Tiyatrosundan Yansımalar • 182
Ozan Akgül / Haldun Taner ve Dario Fo’nun Halk
Tiyatrosunu Kullanma Biçimleri • 191
Bülent Ayyıldız / “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” ve
“Argo E Il Sue Padrone” Arasında Bir Karşılaştırma Çalışması:
İnsan ve Toplum Eleştirisi Üzerine Bir Deneme • 199
Kabare Tiyatrosu ve Haldun Taner
Dikmen Gürün / Kabare Tiyatrosu ve Haldun Taner • 213
Demet Taner, Zeliha Berksoy, Metin Akpınar / Haldun Taner ve
Kabare Tiyatrosu Paneli • 228
Kaynaklar • 245
Dizin • 253